ENGLISH

We also do bookings -Dj's- Our focus is around the wider electronic music and not close to any new species and for that we love experimenting. In addition to promoting events and club culture, we also bookings, as well as the promotion of young talent - DJs and producers focus on ambitious and non-electronic music with an emphasis on species TECHNO / HOUSE / ELECTRO / DRUM & BASSPOLSKI 

Zajmujemy się również bookingiem -Dj's- Koncentrujemy się wokół szeroko pojętej muzyki elektronicznej i nie zamykamy się na żadne nowe gatunki a do tego bardzo lubimy eksperymenty. Oprócz organizacji imprez i propagowania kultury klubowej zajmujemy się również bookingiem, a także promowaniem młodych talentów - dj'ów jak i producentów Stawiamy na ambitną i niekomercyjną muzykę elektroniczną ze szczególnym naciskiem na gatunek  TECHNO / HOUSE / ELECTRO / DRUM&BASS


Request for booking Djs & Event